IIC Türkiye

 

Uluslararası İç kontrol Entstitüsü’nün (Institute for Internal Controls – IIC) Türkiye Şubesi olarak bilinen ve anılan İç Kontrol Derneği (Institute for Internal Controls Turkey - IIC Turkey) 21 Temmuz 2017 yılında kurulmuştur. Türkiye’de bulunan kamu ve özel sektörü kapsayan tüm kurumların iç kontrol süreçlerinde etkinliği ve verimliliği sağlama yönünde farkındalık yaratmak, bu farkındalığı uzman kadrolarla sertifikasyon hizmetleri ve çeşitli eğitim mecralarına taşımak üzere Türkiye’deki kurum ve kuruluşlarda iç kontrol bilinci oluşturmak üzere yola çıkılmıştır.
 

Tüm paydaşlarımızla, iç kontrol sisteminin etkili bir biçimde uygulanabilmesi için iç kontrolün bir yük değil, beklenmeyen olaylar ortaya çıktığında oluşacak kayıpları önlemek ve fırsatları değerlendirmek için bir araç olarak görülmesini sağlamak üzere işbirliği sağlanacaktır. Bu bağlamda kurumsallaşmanın ve mikro, makro düzeyde sürdürülebilir büyümenin sağlanabilmesi için her kurumda iç kontrol sistemi kurmak kaçınılmazdır.

 

TÜRKİYE’DE İÇ KONTROL DÜZENLEMELERİ

Türkiye’de iç kontrol konusundaki düzenlemelerini iki başlık altında incelemek mümkündür. İlk başlık, iç kontrol konusunun, halka açık şirketler, SPK Kurumsal Yönetim Prensipleri, bankacılık sektörüne yönelik yasal düzenlemeler ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında incelenmesidir. İkinci başlık ise; kamu kurumlarında 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde kamu idarelerinde oluşturulması gereken iç kontrol sistemi ve bu amaca yönelik oluşturulan düzenlemelerdir.

Etkinlik Takvimi

25 Aralık 2017
IIC Turkey - İç Kontrol Derneği Tanışma Toplantıları - 1

29 Şubat 2020
İç Kontrol Derneği (IIC Turkey) Kahvaltı Organizasyonu

Kurumsal Üyelerimiz