CICA & CCS

CICA & CCS
  • Adres:

    Yeni İş Hanı No:28/401 K4. Fatih-Eminönü Çiçek Pazarı Sokak, İstanbul

  • İletişim:

    Telefon: (0212) 520-44-00
    E-Posta: info@iicturkey.org

CICA & CCS

 

CICA

Sertifikalı İç Kontrol Denetçisi (Certified Internal Controls Auditor – CICA) unvanı, iç kontrol ve iç kontrol sistemlerinin denetiminden, gözden geçirilmesinden ve değerlendirilmesinden sorumlu olan tüm profesyonel bireylere açıktır. CICA sertifikasyonu için uygun olan bireyler arasında genelde; İç Denetçiler, Dış Denetçiler, Operasyonel Denetçiler, Uyum Denetçileri, Danışmanlar, Adli Muhasebeciler ve Sertifikalı Hile Müfettişleri (CFE), Yetkili Müfettişler, Denetim Komitesi Üyeleri ile Finansal, Operasyonel, Bilgi Tekonolojileri (IT), Hile, Risk Yönetimi, vb. alanlardaki denetçiler ve denetçi olmadığı halde iç kontroller ve resmi veya gayrı resmi olarak iç kontrol sistemleri hakkında sorumluluğu olan, iç kontrollerin uygunluğunu değerlendirme ve iç kontrollerin & iç kontrol sistemlerinin geliştirilmesi için tavsiye verme sorumluluğuna haizler bulunmaktadır. Spesifik operasyonel alanlardaki kontrolleri değerlendiren uzmanlar da ayrıca CICA sertifikasını alma hususunda uygunluğa sahiptir. Bu uzmanlar arasında fiziksel güvenlik personelleri, kayıp önleme personelleri, ameliyathane hemşireleri, test uzmanları, vb. bulunmaktadır. CICA sertifikasına sahip bir bireyin bahsi geçen iç kontrol kategorilerinden en az birinde uzman olması gerektiği unutulmamalı ve iç kontrolle ilgili tüm alanlarda veya bütün iç kontrol kategorilerinde uzmanlığa sahip olmalarının şart koşulmadığı bilinmelidir. 

CCS

Sertifikalı Kontrol Uzmanı (Certified Controls Specialist - CCS) unvanı denetçi olmadığı halde iç kontrolün denetim ile ilintili olmayan alanlarında – iç kontrol sistemlerinin dizayn edilmesi (tasarlanması) veya implementasyonu, iç kontrollerin ve iç kontrol sistemlerinin takibi, vb. –  görev icra eden bireylere hitap etmektedir. CCS almaya uygun bireyler arasında muhasebe personeli, bilgi teknolojileri (information technologies =IT) ağ güvenlik personeli, fiziksel güvenlik çalışanları, kayıp önleme personeli, sistem analistleri ve sistem içerisindeki iç kontrolleri dizayn etmekle (tasarlamakla) görevli programcılar, avukatlar, eğitimciler ve iç kontrolle ilintili alanlarda direkt olarak bağlantısı olup da CICA unvanı için gerekli şartları sağlayamayan bireyler bulunmaktadır.