İç Kontrol Derneği 2. Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı

İç Kontrol Derneği 2. Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
  • Adres:

    Mimar Sinan Mah. Şair Ruhi Sok. No: 12 Kat: 2 Üsküdar/İstanbul

  • İletişim:

    Telefon: (0212) 520-44-00
    E-Posta: info@iicturkey.org

İç Kontrol Derneği 2. Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı

 
Değerli Üyelerimiz,
 
İç Kontrol Derneği 2. Olağan Genel Kurul toplantısı 17 Mart 2021 Çarşamba günü saat 19:00'da Mimar Sinan Mah. Şair Ruhi Sok. No: 12 D: 2 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan İç Kontrol Derneği merkezinde yapılacaktır. Toplantı yeter sayısı sağlanamadığı takdirde, çoğunluk aranmaksızın 26 Mart 2021 Cuma günü 17:00'da aynı adreste aşağıdaki gündem ile yapılacaktır.
 
GÜNDEM:
 
1. Açılış ve saygı duruşu,
 
2. Başkanlık divanının oluşumu,
 
3. İç Kontrol Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve konukların konuşmaları,
 
4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu (Çalışma Raporu), Mali Tablolar (Gelir/Gider Durumu) ve Denetim Kurulu Raporu'nun sunulması,
 
5. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu'nun ibrası,
 
6. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin asıl ve yedek üye listelerinin ayrı ayrı belirlenmek suretiyle seçimi,
 
7. Gelecek çalışma dönemi Faaliyet Programı (Çalışma Programı) ile Yıllık Bütçe’yi görüşüp onaylamak,
 
8. Dilek ve temenniler
 
9. Kapanış
 
İç Kontrol Derneği Tüzüğü'nün 15. maddesi uyarınca tüm üyelerimize  duyurulur.
 
Saygılarımızla,
 
İç Kontrol Derneği Yönetim Kurulu

 

Not1: Tüzüğümüzün 15.maddesine göre borçları bulunan üyeler, toplantı tarihi günü dahil borçlarını ödemedikleri takdirde, Genel Kurul toplantısına katılamazlar, seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar. Toplantı tarihine kadar aidatların ödenmesini hatırlatırız.

Not2: 2.Olağan Genel Kurul Çağrısı, üyelerimize e-posta yolu ile de duyurulmuştur.