IIC Etik İlkeleri

IIC Etik İlkeleri
  • Adres:

    Mimar Sinan Mah. Şair Ruhi Sok. No: 12 Kat: 2 Üsküdar/İstanbul

  • İletişim:

    Telefon: (0212) 520-44-00
    E-Posta: info@iicturkey.org

IIC Etik İlkeleri

 
İç Kontrol Enstitüsü’nün (Institute for Internal Controls - IIC) tüm üyeleri titizlikle belirlenmiş kabul şartlarını yerine getirmek zorundadırlar. Bu nedenle, IIC üyeleri en üst seviyedeki profesyonel (mesleki), ahlaki ve etik standartlar için örnek teşkil etmeli, IIC Profesyonel (Mesleki) Etik İlkeleri ve IIC Profesyonel Standartlar ve Kuralları’na uymayı peşinen kabul etmelidir.
 
Her bir üye özellikle aşağıda listelenen hususları gerçekleştirmelidir: 
 
Görevlerini yerine getirirken profesyonelliğe ve titizliğe adanmışlık sergilemelidir.
 
Herhangi etik dışı veya hukuka aykırı bir davranıştan uzak durmalı ve çıkar çatışması oluşturabilecek her tür aktiviteden kaçınmalıdır.
 
Herhangi bir profesyonel görev icra edilirken en üst seviyede dürüstlük ile performans sergilemeli ve sadece mesleki yeterlilik ile tamamlanması için makul seviyede beklenti olan görevleri kabul etmelidir.
 
Denetim, inceleme veya değerlendirme faaliyetlerini icra edilirken ortaya konan herhangi bir görüşü makul temeller ile destelemek için ilgili kanıtları veya makul dokümanları toplamalıdır.
 
Profesyonel bir görev (iş) gerçekleştirilirken, elde edilmiş hiçbir gizli bilgiyi uygun yetkilendirme olmaksızın üçüncü şahıs ve gruplarla paylaşmamalıdır.
 
Denetim, inceleme veya değerlendirme faaliyetleri gerçekleştirilirken elde edilmiş materyaller içerisinde atlanması durumunda ortaya gerçeklerin çarpıtılması sonucunu doğurabilecek her türlü olayı ortaya çıkarmalı ve sunmalıdır.
 
Kendi direktif ve yönlendirmeleri çerçevesinde gerçekleşen profesyonel (mesleki) hizmetlerin yetkinliğini ve etkinliğini arttırmak için çabalamalıdır.
 
IIC Profesyonel Standartlar ve Kuralları’na daima bağlı olmalı, bu ilkelerden asla sapmamalıdır.
 
Üyeliği aktif değilken kendilerini Certified Internal Controls Auditor (CICA) veya Certified Controls Specialist (CCS) olarak tanıtmamalı, bu unvanları herhangi bir mecrada kullanmamalıdırlar.