Sertifikasyon Başvuru Süreci

Sertifikasyon Başvuru Süreci
 • Adres:

  Mimar Sinan Mah. Şair Ruhi Sok. No: 12 Kat: 2 Üsküdar/İstanbul

 • İletişim:

  Telefon: (0212) 520-44-00
  E-Posta: info@iicturkey.org

Sertifikasyon Başvuru Süreci

 

Sertifikasyon Başvuru Süreci

Bir başvuru yapmadan veya bir sertifikasyon için seçimde bulunmadan önce aşağıda yer alan içerik ile bilgilerin tamamını okumanız önemle tavsiye edilir.

Üyelik & Sertifikasyon ile alakalı bölüme doğrudan gitmek için aşağıdaki uygun bağlantılardan birine tıklayın veya tüm seçenekleri gözden geçirmek için aşağı doğru ilerleyin.

 

Sınavlara girebilmek veya müfredat programı ile sertifikasyona hak kazanabilmek için kısmi üye olma şartı aranmaktadır.

**IIC tarafından sunulan tüm sertifikalar ve üyelik başvuruları için, IIC Başvuru Formları sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.**

Hali hazırda üye iseniz ve üyelik bilgilerinizi değiştirmek istiyorsanız lütfen buraya tıklayın

Sertifikalı İç Kontrol Denetçisi (Certified Internal Controls Auditor - CICA) veya Sertifikalı Kontrol Uzmanı (Certified Controls Specialist - CCS) olarak hile ve diğer yasa dışı faaliyetleri tespit etmek ve engellemek, bölgenizde uygulanan tüm kanunlara ve düzenlemelere uygunluğu sağlamak ve operasyon (faaliyet) performansının verimliliğini ve etkinliğini arttırmak için, kullanılan iç kontrol mekanizmalarından birindeki uzmanlığınız ile iç kontrol camiasında liderlik görevini üstlenmeniz gerekmektedir. CICA veya CCS unvanlarını elde etmek için çeşitli vasıflara ve özelliklere sahip olmak gereklidir. Eğitim düzeyiniz, deneyim altyapınız ve derinliğiniz, sertifikasyon sınavındaki başarınız veya müfredat programını tamamlamak suretiyle sertifikasyona hak kazanarak CICA veya CCS unvanlarını elde edebilirsiniz.

CICA veya CCS unvanlarının kazanılmasını sağlayan süreç, aşağıda açıklanan yöntemlerden birini izleyerek başarılabilir.

Deneyimli bir iç kontrol uzmanı veya eğitimcisiyseniz, aşağıdaki seçeneklerden birini takip ederek CICA veya CCS unvanlarını kazanmak, ilgili sertifikaları elde etmek için başvuruda bulunabilirsiniz:

1. Kazanılmış Koşullar (Haklar) ile Sertifikasyon (Başvuru Kabul Edilmektedir)

Birçok bireyin resmi eğitim, işbaşı eğitimi ve görevlerin icra edilmesi vasıtası ile iç kontrol uzmanı olarak yoğun bir deneyimi mevcuttur. ICC, bu bireyleri yetkin birer iç kontrol uzmanı olarak tanımakta ve CICA veya CCS sertifikasyonları ile unvanlarını bu bireylere sınav yapmaksızın vermektedir.

Kazanılmış Koşullar (Haklar) ile Sertifikasyona uygun bireyler direkt olarak IIC Aday Belirleme Komitesi’ne (IIC Nominations Committee) CICA veya CCS profesyonel sertifikasyonu ile unvanlarını almak amacıyla eğitim ve iç kontrolün uygun alanlarında deneyim ile yetkinliklerini gösteren diğer kabul edilebilir profesyonel sertifikasyon gibi şartları sağlamaları halinde başvurabilirler. Üniversite diploması (maksimum 40 puan), diğer profesyonel sertifikasyonlar (maksimum 10 puan) ve en az üç senelik deneyim (yıl başına 10 puan) baz alınarak oluşan 80 puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar, iç kontrolün görev tanımlarının önemli bir kısmını oluşturması halinde CICA veya CCS için başvurabilirler. Yukarıda bahsi geçen şartlar ile kriterlerin sağlandığını gösteren veya ispatlayan belgelerin sunulması IIC tarafından şart koşulabilir.

Kazanılmış koşullar (haklar) ile sertifikasyon süreci hususunda gerekli kriterler için tıklayınız

Başvuru için lütfen buraya tıklayınız

VEYA

2. Eğitimci Programı ile Sertifikasyon (Başvuru Kabul Edilmektedir)

Eğitimci sıfatına haiz bireyler eğitim, deneyim, iç kontrollerin uygun alanlarında eğitim ile derslerin verilmesi veya derslerin /müfredatların geliştirilmesi, iç kontrol ile ilgili yüksek nitelikli hakemli dergilerde bilimsel makalelerin yayınlanması koşullarını sağlamaları durumunda Eğitimci Programı ile Sertifikasyon’a hak kazanabilirler. Bahse konu olan alanlar arasında Muhasebe, Bilgisayar Bilimi / Bilgi Teknolojileri (Information Technologies = IT), Bilgi Güvenliği, Fiziksel Güvenlik, Yönetim, Kalite Kontrolleri vb. listelenebilir. Eğitimciler, Okullar & Üniversiteler Birliği (Association of Schools & Universities) tarafında tanınan akredite kurumlarda (Amerika Birleşik Devletleri için) veya yerel akreditasyon ve denklik kurumları tarafından tanınan saygın kurumlarda (Amerika Birleşik Devletleri harici ülkeler için) üniversitede tam zamanlı olarak istihdam edilmiş olmalıdırlar. Eğitimciler, IIC başvuru ücretlerinde ve yıllık üyelik yenileme ücretlerinde %50’lik bir indirim hakkına sahiptir. Buna ek olarak, sunulan eğitimler ve düzenlenen konferanslarda da özel indirimlere tabidirler. Ancak, IIC ilgili bireylerin tam zamanlı istihdam edinilen eğitimciler olduğuna dair kanıt niteliğinde belgeler talep edebilir. Yarı zamanlı (part-time) eğitimciler ve eğitim veren bireyler, bahse konu olan indirimlerden yararlanamazlar.

Eğitimci Programı ile Sertifikasyon sürecine uygun eğitimciler CICA veya CCS profesyonel sertifikasyonlarını (unvanlarını) almak için direkt olarak IIC Aday Belirleme Komitesi’ne (IIC Nominations Committee) eğitim, deneyim, iç kontrollerin uygun alanlarında eğitim ile derslerin verilmesi veya derslerin /müfredatların geliştirilmesi, iç kontrol ile ilgili yüksek nitelikli hakemli dergilerde bilimsel makalelerin yayınlanması koşullarını sağlamaları hallerinde başvurabilirler.

Eğitimci Programı ile Sertifikasyon süreci hususunda gerekli kriterler için tıklayınız

Başvuru için lütfen buraya tıklayınız 

Eğer yukarıda bahsi geçen şartları sağlayamıyor iseniz, aşağıda tanımlanan süreçlerden birini tamamlamak sureti ile iç kontrol alanındaki deneyim ve uzmanlığınızı gösterebilir ve sertifikasyonlara hak kazanabilirsiniz.

3.  Sertifikasyon Sınavından geçer not elde ederek (Yakında Yürürlüğe Girecek)

4. Müfredat Programı ile Sertifikasyon Sürecini Tamamlayarak (Yakında Yürürlüğe Girecek)

Aşağıdaki linkler aracılığıyla Sertifikasyon Sınavı ve Müfredat Programı ile Sertifikasyon hakkında gerekli bilgilere ve açıklamalara ulaşabilirsiniz

Programları (süreçleri) başlatmak için IIC tarafından kısmi üye (associate member) şartı arandığını lütfen unutmayınız

KISMİ ÜYE (ASSOCIATE MEMBER)

1. IIC’e Kısmi Üye (Associate Member) olarak katılın 

Kısmi üyelik (associate membership), CICA veya CCS sertifikasyonlarını (unvanlarını) elde etmek için sertifikasyon sınavı ve müfredat programı ile sertifikasyon opsiyonlarına kayıt için bir ön koşuldur. Bahse konu olan iki programdan birine dahil olmanız ve kayıt yaptırmanız halinde, sertifikasyon sınavından geçer not elde edene veya müfredat programını tamamlayana kadar yıllık olarak kısmi üye (associate member) statünüzü yenilemeniz gerekmektedir.

Kısmi üye (associate member) olmak için buraya tıklayarak başvuruda bulunabilirsiniz (Kısmi Üyelik Başvuru Linki)

2.Seçtiğiniz sertifikasyon programına (opsiyonuna) katılın

Kısmi üyelik (associate membership) statünüz onaylandıktan sonra, aşağıda tanımlanan süreçlerden bir tanesini izleyerek seçmeyi planladığınız sertifikasyon programına katılabilirsiniz. Kısmi üyelik (associate membership) başvurunuzda, seçmeyi planladığınız programı belirtmeniz gerektiğini unutmayınız.

Tercihinizle ilgili talimatlara / işlemlere yönlendirilmek üzere aşağıdaki linklerden birini seçiniz.

      1. Sertifikasyon Sınavı’na hazırlanma

VEYA

      2. Müfredat Programı ile Sertifikasyon sürecine katılma

 

SINAV İLE SERTİFİKASYON PROGRAMI (program başlangıç tarihi duyurulacaktır)

1. Sertifikasyon Sınavı'na Hazırlık 

Sınav sıkı bir süreçtir ve sınava başlamadan önce yoğun bir hazırlık gerektirmektedir. Aday, herhangi başka bir sınava hazırlanır gibi bu sınav için de iyi bir şekilde hazırlanmalıdır. Geçmişteki deneyimler göstermiştir ki, gerekli hazırlıklar yapılmadan ve ilgili alanlarda literatür taranmadan girilen sınavlar istenmeyen sonuçlar doğurmaktadır.

Sınav içerisinde yer alan alanlara ilişkin uzmanlık sahalarına ait tüm bilgileri içeren Genel Bilgi Tabanı (Common Body of Knowledge = CBOK) ilk sınav gerçekleştirilmeden üç ay önce, 2016 senesinin son döneminde yayınlanacaktır.   Adayın CBOK içerisindeki tüm konulara ve başlıklara aşina olması büyük bir önem arz etmektedir. IIC, Çalışma Rehberi ve diğer kaynakları hazırlamak sureti ile adayların sınavlara çalışmasını ve hazırlanmasını destekleyecektir (2016 senesinin son döneminde yayınlanacaktır). IIC ayrıca, sertifikasyon sınavı hazırlık kursu ve sınava hazırlık materyalleri oluşturarak adaylara yardımcı olacaktır. 2016 yılının son döneminde sertifikasyon sınavı hazırlık kursu ve sınava hazırlık materyalleri sunulmuş olacaktır.

Bunlara ek olarak, IIC Mesleki Gelişim ve Eğitim Bölümü, 2017 yılının başında bir Sertifikasyon Sınavı Tekrar Kursu geliştirip sunacaktır. Bahsi geçen 5 günlük, eğitmen tarafından yürütülecek kurs sertifikasyon sınavını geçmek için gerekli temel bilgileri sunacaktır. Bu ders, Sertifikasyon Sınavına Hazırlık Kursu ile birlikte alınmak üzere tasarlanmıştır ve adaya sınavda test edilecek Genel Bilgi Tabanı (CBOK) hakkında derinlemesine bir anlayış kazandırmayı ve adaya örnek sınavlar sunmak vasıtası ile sınav sürecini daha iyi kavratmayı hedeflemektedir.

Adaylar sınava kendileri de çalışabilirler. Sertifikasyon Sınavı’nda sorulan sorular, Sertifikasyon Sınavı Çalışma Rehberi içerisindeki yer alan materyal ve konulardan türetilmiş sorulardır. IIC Kitabevi’nde (IIC Bookstore) 2017 yılının başından itibaren Sertifikasyon Sınavı Çalışma Rehberi’nin kullanıma ve alıma sunulacağını unutmayınız. Daha fazla bilgi için lütfen Başkanlık makamı (Office of the Chairman) ile chairman@theiic.org adresi üzerinden iletişime geçiniz.

2. Sınava Kayıt Olma 

Sınava girmeyi hazır hissettiğinizde, Sertifikasyon Sınavı Başvuru formunu, eğitim geçmişinizin ve profesyonel tavsiye mektuplarınızın kanıtları ile beraber aşağıda anlatıldığı şekilde iletmeniz gerekmektedir.

NOT: Sertifikasyon Sınav Başvuru formunun eksiksiz doldurulması ve ilgili belgelerin tam olarak teslim edilmesi, sınava girmek için ön şarttır.

Eğitim ve profesyonel tavsiye mektuplarınız da dahil olmak üzere sunacağınız belgeleri sürecin daha başında toplamaya başlamanız ve başvuru formunuzla beraber sınava girmeye hazır olmanıza takriben 60 gün kala göndermeniz tavsiye edilmektedir.

Destekleyici ve kanıtlayıcı belgeler arasında şunlar yer almaktadır:

 

 • İş deneyiminizin detayları (sorumluluklarınız ve her bir alanda harcadığınız sürenin de yüzdesi dahil olacak şekilde)

 

 • Sınav başvuru formunuzda belirttiğiniz eğitim geçmişinizi kanıtlayan belgeler. Kabul edilen belgeler arasında resmi transkriptler, mezuniyet belgesi veya diplomanın fotokopisi yer almaktadır (Bunların mutlaka İngilizce olarak hazırlanmış olması veya İngilizce tercümesinin sunulması şarttır). Gayri resmi, imzasız ve mühürsüz transkriptler geçerli değildir.

 

 • Güncel bir fotoğraf. Bulanık, düşük kaliteli ve güncel olmayan fotoğraflar kabul edilmeyecektir.

 

 • Profesyonel iş hayatında birlikte çalıştığınız kişiler tarafından kaleme alınmış ya da karakteriniz, dürüstlüğünüz ve profesyonel becerileriniz hakkında yorum yapabilecek öğretim elemanlarından alınmış üç adet profesyonel tavsiye mektubu.

 

Sertifikasyon sınavını almak için belirlenen ücret 350 Amerikan Dolarıdır. Eğer Sertifikasyon Sınavı Hazırlık Kursu’na (Certification Exam Prep Course) veya Sertifikasyon Sınavı Tekrar Kursu’na (Certification Exam Review Course) daha önce kayıt olduysanız, 100$’lık bir indirime hak kazanacak ve bu şekilde sınav ücreti olarak 250 Amerikan Doları ödeyeceksiniz.

3. Sertifikasyon Sınavı'ndan Geçer Not Elde Etme

Posta ya da elektronik posta aracılığı ile sınav sonucunuz tarafınıza bildirilecektir. Sınav sonuçlarının GEÇTİ veya KALDI olarak bildirildiğini ve sayısal (rakamsal) not bazında raporlanmadığını lütfen unutmayınız.

4. Aday Belirleme Komitesi’nden (Nomination Committee) posta ya da elektronik posta ile nihai onayın alınması

NOT: Sınavdan geçer not elde ettiğinizde, ayrıca kalifikasyon ve ilgili belgeleriniz Aday Belirleme Komitesi (Nominations Committee) tarafından onaylandığında CICA veya CCS profesyonel unvanlarını alıp kullanmaya hak kazanacaksınız. CICA veya CCS unvanı almaya hak kazanan profesyonel bireyler tam üyelik statüsüne geçmeye hak kazanırlar ve sertifikasyonlarına ilişkin yıllık üyelik yenileme sürecinde tam üye kategorisi üzerinden ücretlendirilirler. IIC Profesyonel Standartlar ve İlkeler’de (Bölüm II – Üyelik) belirtildiği üzere, yıllık sertifikasyon yenileme süreci aracılığı ile üyeler IIC nezdinde üyeliklerini sürdürmekle mükelleftirler.

MÜFREDAT PROGRAMI İLE SERTİFİKASYON (program başlangıç tarihi duyurulacaktır)

Adaylar, Müfredat Programı ile Sertifikasyon programını (sürecini) tamamlamak sureti ile CICA veya CCS sertifikasyonlarına/unvanlarına hak kazanabilirler. Program, adayın tamamlaması gereken zorunlu ve seçmeli 8 - 10 dersten (kurstan) oluşmaktadır. Her bir dersin (kursun) bitiminde adayın 1 saatlik (60 dakikalık) bir sınava girmesi ve ders konularını, materyallerini anlayıp uygulayabildiğini göstermesi gerekmektedir. Sınavdan başarısız olan adaylar, sınava 30 gün sonra çevrimiçi (online) olarak tekrar girebilirler.

Her bir aday için zorunlu olan dersler (kurslar), Aday Belirleme Komitesi tarafından adayın geçmişi ve altyapısı göz önünde bulundurularak değiştirilerek özel olarak tasarlanabilir. Örneğin, finansal olmayan alanlarda faaliyet gösteren iç kontrol denetçilerinin finansal alanlarla ilgili dersleri, adayın denetim yaptığı alandaki daha uygun dersler (kurslar) ile değiştirilebilir.

Dersler (kurslar) adayın istediği ve tercih ettiği sıralama ile alınabilir. Ancak, İç Kontrole Giriş dersinin ilk alınan ders olması şarttır. Ayrıca, bu dersi takiben İç Kontrol Araç ve Teknikleri ile İç Kontrol Anketlerinin Tasarımı & Kullanımı derslerinin alınması gereklidir.

Aday, tüm dersleri (kursları) başarı ile tamamladıktan sonra resmi olarak IIC tam üyeliğine hak kazanacak ve CICA veya CCS profesyonel sertifikasyonlarını/unvanlarını, sahip olduğu deneyim veya hali hazırdaki pozisyonu da uygun olduğu takdirde kullanabilecektir.

Kesin Olmayan Ders (Kurs) Listesi

*Not: Müfredat Programı ile Sertifikasyon için gerekli dersler (kurslar) açıldıkça listelenecek ve aynı şekilde “Müfredat ile Sertifikasyon” sayfasında yayınlanacaktır. Dersler (kurslar) istenilen sıralamada alınabilir. Ancak, kısıtlı ve az deneyime sahip adayların “İç Kontrole Giriş” dersi ile başlaması zorunludur.

*Not: Dersler (kurslar) 2017 yılının başından itibaren aşamalı olarak başlatılacaktır.